Terénne úpravy

Terénne úpravy vykonávame na profesionálnej úrovni, nakoľko ich realizácia je nevyhnutná pri každej výstavbe. V oblasti terénnych úprav vykonávame hrubé terénne úpravy, modelácie rovinatých, ale i svahovitých terénov, hĺbenie rýh pre inžinierske siete, výkopy a odkopy terénov, svahovanie terénu, jeho stabilizácia a taktiež rozhŕňanie humóznej vrstvy a pod.