Práce v lomoch

Naše technologické vybavenie nám umožňuje vykonávať ťažobné práce v lomoch. Dokážeme ťažiť sypké stavebné materiály, rôzne frakcie štrku v akejkoľvek fáze ťažby. Súčasťou ťažby je vybudovanie príjazdových ciest, ťažobných etáží, odvoz na kopu a prepravu materiálu na miesto určenia.