Pozemné stavby

Vykonávame komplexné služby pri realizácii pozemných stavieb pomocou vlastnej techniky, prípadne spolupracujeme aj s inými osvedčenými dodávateľmi. Máme neobmedzenú špecializáciu práce od menších projektov po náročnejšie výstavby. Snažíme sa o kvalitné prevedenie služieb so zárukou profesionality. Poskytujeme kompletnú prípravu územia hrubými terénnymi úpravami, tvorbou násypov,  realizáciou výkopov, hĺbením jám a pod.