Doprava a preprava

Špecializujeme sa na odvoz a prepravu sypkých materiálov – štrky, piesky, zemina, rôzne frakcie kameňa a pod. Prepravujeme aj asfaltové a betónové zmesi.

Zabezpečíme tým komplexné služby pri výstavbe projektov spojené s odvozom prebytočných materiálov – suť, odpadov na skládku, odvozom a zabezpečením ornice. Disponujeme vozovým parkom a mechanizmami, vďaka čomu sme schopní riešiť výstavbu projektov „ na klúč“, pričom zastrešíme všetky potrebné služby, vrátane dopravy, prepravy a odvozu pri akejkoľvek výstavbe.

Poskytujeme prepravu nadrozmerných nákladov prostredníctvom podvalníkov.