Demolačné práce

Zabezpečujeme služby v oblasti demolačných prác, ktoré vykonávame pomocou modernej strojovej techniky a skúsených pracovníkov. Dokážeme zdemolovať akékoľvek konštrukcie a objekty. S likvidáciou stavieb a konštrukcií súvisia služby spojené s odvozom odpadového materiálu, ktorý triedime, zabezpečujeme jeho recykláciu a znižujeme tým záťaž na životné prostredie. Vzniknutú suť drvíme a umožníme tak jej ďalšie použitie. Pri demolačných prácach dbáme na životné prostredie a bezpečnosť. Po demolácii objektu, povrch dôkladne upravíme, čím zabezpečíme komplexnosť služieb.