O spoločnosti R.U.

Naša spoločnosť pôsobí na domácom trhu od roku 2008 pod názvom R.U. s.r.o. Predchodca spoločnosti bol Radovan Úradníček – živnostník, ktorý vytváral podmienky pre vznik prosperujúcej spoločnosti R.U. s.r.o. od roku 2002.

Sme stavebná spoločnosť, orientujúca sa na terénne úpravy, zemné a výkopové práce a iné. Počas nášho pôsobenia sme sa podieľali a neustále sa podieľame na mnohých veľkých projektoch, vďaka ktorým sa zdokonaľujeme a získavame odborné skúsenosti v profesijnej oblasti.

Prioritou pre nás, je poskytovať kvalitné služby investorovi, so spoľahlivým a profesionálnym prístupom. Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Radovan Úradníček
konateľ spoločnosti

Vybrané referencie

2015

 • HOSS CORP, a.s.
 • Rekonštrujcia ČS Čergov
 • VD Kráľová- rekonštrukcia pravostrannej hrádze
 • Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza
 • Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
 • ČOV Sereď
 • Zelený most na diaľnici D2- Moravský Svätý ján
 • Šurany- kanalizácia a ČOV
 • Kanalizácia a ČOV Sereď
 • Výstavba Strategického parku- Jaguár, Land Rover
 • Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza- I. Etapa
 • ČOV Šurany
 • Oprava miestnych komunikácií na území mesta Prievidza
 • Zlený most Moravský Svätý ján
 • Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.triedy v trenčianskm kraji
 • Uhrovské podhradie- rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty- Zengová - I. etapa
 • ČOV Šurany- intenzifikácia

2014

 • ČOV Trenčín
 • Martinské centrum pre biomedicínu
 • Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
 • ES Trenčín Skalka- Rekonštrukcia TR 110/22kw a RIS
 • Most Trenčín
 • Spomaľovač na Riečnej ulici
 • Miestna komunikácia Nováky- ulica Ernesta Ottu
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kamenec pod vtáčnikom
 • Renovácia a rozvoj Jacovce- práce naviac II.
 • Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne.